[for English scroll down]

Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ είναι ένα πολυπολιτισμικός χώρος και πιστεύει στην  συνύπαρξη  των πολιτισμών σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία.

Αναγνωρίζει ένα μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες ατόμων που διατηρούν παράλληλα τις διακριτές διαφορές τους και μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης

Θεωρεί ότι η πολιτισμική πολυφωνία και η αλληλεπίδραση συμβάλλουν στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων, του φανατισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Προάγει την αξία της αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων με επίκεντρο την αλληλοαποδοχή τους, την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό. Καλλιεργεί επομένως ανθρωπιστικά ιδανικά που εστιάζονται στη δημοκρατικές αρχές του πλουραλισμού, της αποδοχής του διαφορετικού και της επικοινωνίας που είναι απαλλαγμένη από δογματισμούς, προκαταλήψεις και στερεότυπα.

Αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα για ειρηνική συνύπαρξη των λαών και κοινή συνείδηση συλλογικής σκέψης και δράσης των ατόμων για την αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν πανανθρώπινη διάσταση και αξία, όπως είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προάγει το γόνιμο πολιτισμικό διάλογο και ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της αφομοίωσης και της απώλειας της διαφορετικότητας.

Καλλιεργεί το πνεύμα του διεθνισμού και του κοσμολιτισμού αφού αναπτύσσεται ο σεβασμός προς την πολιτισμική ετερότητα με το εξωστρεφές άνοιγμα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Αναπτύσσει την αξία της ενσυναίσθησης δηλαδή της κατανόησης της διαφορετικότητας και των προβλημάτων με την τοποθέτηση του Εαυτού στη θέση του Άλλου.

Τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων για την επίτευξη μιας πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας ισότητας και ευημερίας.

Διαμορφώνει κριτικά σκεπτόμενους πολίτες που κατέχουν την αρετή της ανεκτικότητας και της διαλλακτικότητας.

Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ προσφέρει:

 • Σεμινάρια ξένων γλωσσών και σεμινάρια ελληνικής γλώσσας
 • Μαθήματα και εργαστήρια μουσικών οργάνων
 • Μαθήματα χορού
 • Προβολές ταινιών
 • Εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής
 • Εκδόσεις και παρουσίασεις βιβλίων κα.

Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ διαθέτει επίσης

 • Αναγνωστική βιβλιοθήκη
 • Αίθουσα προβολής ταινιών
 • Αίθουσα συνελεύσεων και εκδηλώσεων

Διατίθεται η αίθουσα εκδηλώσεων στον 2ο όροφο της Βαβυλωνίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συνελεύσεων, ομιλιών κλπ.

Στο ημιυπόγειο του κτιρίου υπάρχε επίσης το Cafe Bar BABYLON.

////

BABYLONIA is a multicultural center, which believes in the societal cultural coexistence of various social groups with different national and cultural features.

It recognizes a mosaic of equal cultures, which, at the same time, retain their distinct differences and develop relationships based on productive interaction.

It beleives that cultural pluralism and interaction contribute to the fight against prejudices, fanaticism, racism and xenophobia. It promotes the value of the harmonious human coexistence focusing on mutual acceptance, fellowship and respect. It therefore promotes humanistic ideals inspired by the democratic principles of pluralism, acceptance of diversity and communication, free from dogmatisms, prejudices and stereotypes.

It appreciates the necessity of people’s peaceful coexistence, and collective thinking and action, in order to tackle issues that have a universal dimension and value, such as the advocacy of human rights.

It promotes productive cultural conversation and supports interactions in such a way, so that assimilation and loss of diversity are not a danger.

It cultivates the spirit of internationalism and cosmopolitanism, and due to its openness towards different cultures, it develops respect for cultural alterity.

It develops the value of synesthesia: the understanding of diversity and problems by putting the Self in the shoes of the Other.

It emphasizes the greatness of cooperation between different national and cultural groups aiming for the achievement of a pluralistic and democratic society with equality and prosperity.

It creates citizens that think critically, and that are tolerant and conciliatory.

Babylonia offers:

 • Seminars of foreign languages and Greek language
 • Music courses and workshops for musical instruments
 • Dance courses
 • Film screenings
 • Photography and painting exhibitions
 • Book publications, presentations etc.

Babylonia has:

 • A library for studying
 • A film projection room
 • An assembly hall for events

The assembly hall, which is on the second floor of Babylonia, is available for events, gatherings, speeches etc.

It also has the café-bar “Babylon” in the basement of the building.

Translated in English by Efterpi Lamprou