Μαρία Τσαντσάνογλου / Maria Tsantsanoglou

Μέτοικοι καλλιτέχνες: εντάξεις και απεντάξεις / Metic artists: inclusions and exclusions

////

Περίληψη Παρουσίασης / Presentation Summary:

Στην περίπλοκη και διακλαδούμενη ιστορία των μοντέρνων καιρών, δεν είναι καθόλου εύκολο να ομαδοποιήσει κανείς τις μετακινήσεις καλλιτεχνών. Για όποιους λόγους γίνονται, ευκολότερους ή δυσκολότερους, η κίνηση, η μετακίνηση, η κινητικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Υπό αυτή την έννοια, στους προσδιορισμούς που σχετίζονται με την σύγχρονη εικαστική δημιουργία η οποιαδήποτε αναφορά στην «εθνική τέχνη» είναι πολύ συγκεχυμένη ενώ η αναφορά σε μια «εθνική πολιτική για τη σύγχρονη τέχνη» κρίνεται αναγκαία.

Within the complex and ramified history of modern times, it is not easy to group artists’ migrations. For whatever reasons they take place, simpler or more complex ones, movement, displacement and mobility are all hallmarks of contemporary art creation. Under this perspective, when using definitions that relate to contemporary artistic practice, any reference to a “national art” is very unclear, whereas a reference to a “national policy about contemporary art” is considered necessary.

////

Μικρή Βιογραφία / Short Biography:

Η Μαρία Τσαντσάνογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα τον Ρωσικό Φουτουρισμό υπό το πρίσμα της ιστορίας, της αισθητικής και της κριτικής υποδοχής (Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ). Μέλος της Κρατικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για την παραλαβή της Συλλογής Κωστάκη (1998). Επιστημονική συνεργάτης για θέματα πολιτισμού και Ακόλουθος Τύπου στην Ελληνική Πρεσβεία της Μόσχας (1994-2002). Έχει διδάξει ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ (1997-2001) και διδάσκει σλαβική πολιτισμική ιστορία και τέχνη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από το 2002). Διευθύντρια στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – συλλογή Κωστάκη από το 2006. Συνεπιμελήτρια της 1ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (2007) και Διευθύντρια της 2ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (2009). Το ερευνητικό της πεδίο, οι μεταφράσεις και οι δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως την περίοδο της ρωσικής πρωτοπορίας και την σύγχρονη τέχνη του μετασοβιετικού χώρου. Ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με θέματα αναφορικά με την σύνθεση των τεχνών,  την σχέση τέχνης και πολιτικής, τις διαπολιτισμικές σχέσεις. Έχει επιμεληθεί εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία και έχει δύο μονογραφίες καθώς και μεγάλο αριθμό επιμέλειας εκδόσεων, δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια.

Maria Tsantsanoglou was born in Thessaloniki. Her PhD is on “Russian Futurism, historical criticism and reception”, Lomonosov University, Moscow. Member of the Greek State Committee for the reception of the Costakis Collection (1998). Press and cultural attaché (1994-2002) at the Greek Embassy in Moscow. She has taught history of art at the Lomonosov University, Moscow (1997-2001). She has been teaching Russian Cultural History and Art at the University of Macedonia (Thessaloniki) since 2002. Director at the State Muum of Contemporary Art-Costakis collection since 2006. In 2007 she was one of the curators of the main programme of the 1st Thessaloniki Biennale of Contemporary Art and the director of 2nd Thessaloniki Biennale in 2009. Her scientific interest, her tranlations and publications apply mostly to the period of Russian avant-garde and contemporary art of the post Soviet space. Also she has been extensively involved with issues on the synthesis of the arts, art and politics and transcultural relations. She has organized many exhibitions in Greece, Russia, Germany, UK, France, Spain, Italy, at the Caucasus and Central Asian regions. She has published two books and has a big number of publications and participations in international conferences.

////

Στοιχεία Παρουσίασης / Presentation Information:

Τόπος / Place: Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία, Βύρωνος 3, 54622, Θεσσαλονίκη / Babylonia Cultural Center, 3 Vironos st., 54623, Thessaloniki

Ημερομηνία και Ώρα / Date and Time: 17.10.15, 18:00-21:00 (σειρά παρουσιάσεων / series of presentations)

Γλώσσα Παρουσίασης / Presentation Language: Ελληνικά / Greek