Ευτέρπη Λάμπρου / Efterpi Lamprou

H εξέλιξη της αγγλικής γλώσσας από τον 5ο αι. μέχρι σήμερα / Tracing the English language from the 5th century until today

////

Περίληψη Παρουσίασης / Presentation Summary:

Η αγγλική γλώσσα, στην πρωταρχική της μορφή, εμφανίστηκε στο νησί Britannia στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, λόγω των συνεχών επιδρομών και εισβολών που δεχόταν το νησί από άλλους λαούς, η γλώσσα γνώρισε αλλαγές τόσο σε λεξιλογικό όσο και σε γραμματικό-συντακτικό επίπεδο (Old English, Middle English, Early Modern English, Modern English). Σήμερα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η πρώτη παγκόσμια γλώσσα καθώς κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα σε πολλούς τομείς, όπως την επιστήμη, την πολιτική, τη διπλωματία, τους υπολογιστές κ.ά. Αποτελεί επίσης μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ και μία από τις 28 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική (γλώσσα) και την πρώτη ως δεύτερη γλώσσα.

Τhe English language, in its primary form, was brought to the island Britannia in the first half of the fifth century AD. In time, because of the invasions carried out on the island by other people, the language has been through great changes in vocabulary, grammar and syntax, as well (Οld English, Μiddle English, Early Modern English, Modern English). Nowadays, it is considered to be the first world language as it dominates in many sectors, such as science, politics, diplomacy, computers etc. It’s also one of the six official languages of UNO (United Nations Organization) and one of the twenty-eight languages in the European Union; it ranks first as second language and second as mother tongue.

////

Μικρή Βιογραφία / Short Biography:

Η Ευτέρπη Λάμπρου γεννήθηκε στα Γιαννιτσά και μεγάλωσε στον Εύρωπο του Νομού Κιλκίς. Σπούδασε μετάφραση στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσες εργασίες τα αγγλικά και γαλλικά και ειδίκευση στη νομικό-οικονομικό-πολιτική και τεχνική μετάφραση. Παρακολούθησε, επίσης, ένα εξάμηνο, μαθήματα μετάφρασης και υποτιτλισμού στο Πανεπιστήμιο ITIRI (Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales) στο Στρασβούργο. Από το 2011 ασχολείται με τη διδασκαλία της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες, ενώ από το 2015 αποτελεί ενεργό μέλος του πολιτιστικού κέντρου Βαβυλωνία στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα συνεργάζεται με μεταφραστικά γραφεία ως freelancer μεταφράστρια. Τέλος, παρακολουθεί μαθήματα τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού (κάτοχος πτυχίου επιπέδου Β2)

Εfterpi Lamprou was born in Giannitsa and grew up in Evropos, a village near Kilkis. She has studied translation at the Department of Foreign Languages, Translation and Interpretation at the Ionian University. Her working languages are English and French and she specializes in legal-economic-political and technical translation. She has also attended semester’s courses on translation and subtitling at ITIRI (Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales), in Strasbourg. She has been teaching the english and french language both to children and adults for 4 years and since 2015 she’s been an active member of the centre of culture “Babylonia”, in Thessaloniki. At the same time she cooperates with translation companies as a freelance translator. Finally, she has studied the Turkish language (holder of degree: level B2).

////

Στοιχεία Παρουσίασης / Presentation Information:

Τόπος / Place: Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία, Βύρωνος 3, 54622, Θεσσαλονίκη / Babylonia Cultural Center, 3 Vironos st., 54623, Thessaloniki

Ημερομηνία και Ώρα / Date and Time: 14.10.15, 15:45-16:15

Γλώσσα Παρουσίασης / Presentation Language: Ελληνικά / Greek